Wie zijn we?

Ontstaan

Onze gemeenschap vond, enkele decennia geleden, haar oorsprong in de geestelijke oefeningen van Ignatius van Loyola langsheen een GCL–gezinsgroep (Gemeenschap voor Christelijk Leven), “De Regenboog”, en uit de nagelaten droomgeschriften van een Jezuïet–missionaris E.P. Emile Jansen, gestorven in 1985.  (http://www.jezuieten.org/nl)
Tot in september 2001 Mgr. Schreurs aan Marijke een nieuwe stichting toevertrouwde.
Het werd : “Samen in Vreugde – Christenen in weer en wind”.

Wat beoogt onze gemeenschap

Vanuit onze verbondenheid met de bisschop van Hasselt en één met de gehele wereldkerk, willen wij bewust als vreugdevolle christenen leven.

Vooreerst ieder op de plek van zijn eigen roeping : gezin, werk, gemeenschap.  Daarnaast willen wij ook regelmatig samenkomen om, in gemeenschap, ons geloof te beleven en te uiten en vervolgens blij te getuigen van de Liefde en de Vreugde die Jezus ons geven wil : “Opdat uw vreugde volkomen zou zijn” (Joh. 15,11).  Zo bijv. willen wij “met rozen” de Blijde Boodschap van de (glim)lachende Verrezen Heer op een eigentijdse wijze in onze geseculariseerde wereld uitdragen.

Kenmerken

Onze gemeenschap wordt gekenmerkt door een grote openheid en verscheidenheid maar is ook hecht verbonden. De dagelijkse leefwereld van waaruit de mensen komen, ook hun spiritualiteit, kan verschillend zijn. Onze gemeenschap staat dan ook open voor gezinnen met en zonder kinderen, “gebroken gezinnen” en “nieuw samengestelde gezinnen”, ongehuwden, jongeren en religieuzen…  We willen elkaar, ieder vanuit zijn eigen levensstaat, aanvullen en verrijken om de Vreugde volkomen te laten worden.

%d bloggers liken dit: