Engagement voor de schepping

“Samen in Vreugde, christenen in weer en wind” wil zich als groep laten meevoeren op de vleugels van de H. Geest die ons doorheen Kerk en wereld oproept ons “gemeenschappelijk huis” naar waarde te schatten.  We willen onze verantwoordelijkheid als medescheppers ter harte nemen en handen en voeten te geven aan “Laudato Si” terwijl we zorg dragen voor de komende generaties.  De schoonheid van de schepping, die we met de voeten getreden hebben willen we opnieuw in haar volle glorie doen stralen .

We doen dit omdat we geraakt zijn door de schreeuw van:

  • Jongeren die verlangen naar een duurzame en hechte samenleving
  • De schepping die kreunt en barensweeën lijdt
  • De uitzichtloosheid van mensen aan de rand van de samenleving, dichtbij of veraf
  • De aandacht die Paus Franciscus vraagt voor een sterker engagement en een meer sobere en duurzame levensstijl in de strijd tegen de opwarming van de aarde en de klimaatcrisis

We voelen ons opgeroepen tot:

  • “Een diep luisteren met ons hart” naar de noden van de samenleving, dat ons in beweging zet om de handen uit de mouwen te steken
  • Luisterend bidden om de kracht van de H. Geest die ons aanvuurt en toerust om met daadkracht aan de slag te gaan.
  • Daadkracht in eigen leven, ondersteund en gedragen door medestanders.
  • Geloof in de kleine daden van mensen die begaan zijn met medemensen, dichtbij en veraf.

     

Op donderdag 5 september 2019 hebben we onze samenkomst volledig gewijd aan dit onderwerp. Hieronder kan je het verslagje lezen.

De bespreking van Laudato Si, encycliek van Paus Franciscus, was gebaseerd op het verslag van het I.P.B.-forum van 25 mei 2019. Stijn Demaré, stafmedewerker “TAU, franciscaanse spiritualiteit vandaag”, gaf er een verhelderend inzicht over de spiritualiteit van het Zonnelied, de insteek van Laudato Si.
Karel Malfliet, stafmedewerker van eco-kerk, sprak er over de hoogdringendheid om ons consumptiegedrag te veranderen.

Het gesprek in onze samenkomst leidde tot het bespreken en opmaken van een checklist, een lijst met items, samengesteld vanuit de groep. Ieder zei wat er al in zijn/haar persoonlijk leven gebeurt op gebied van bewust omgaan met de goederen, ons door God toevertrouwd.

In de volgende bijeenkomst gaan we na wat we nog kunnen verbeteren in de nabije toekomst. Op de facebookpagina van Samen in Vreugde willen we mensen kort informeren en hopelijk inspireren om tot actie over te gaan. Geregeld wordt een concreet doe-puntje gepost.

Het eerste gaat over het kerkelijke kader, de grond van ons bestaan, en de kleine dingen die we gemakkelijk kunnen doen in ons dagelijks leven, nl: hoe consumptie minderen in het huishouden.

Daarna komt ons rijgedrag aan de beurt, ons energieverbruik… kortom, we willen proberen alle terreinen in ons leven te veranderen om onze ecologische voetafdruk te verkleinen.

Het was een boeiende dag, en we zullen er onze handen aan vol hebben.

Lut Hannosset