Pinksterretraite Brecht

Maandag 30 mei 2022
We zijn gastvrij ontvangen door de zusters van Nazareth. Zuster Theresia was er om ons op te vangen. Daarna hebben we in de filmzaal een mooie powerpoint  gezien over het klooster en over hoe de zusters hun kloosterleven beleven.

We hebben de woorden van zuster Theresia meegenomen naar de eerste inleiding van Marijke. Het thema was hoe de H. Geest werkt in het synodaal proces dat onder impuls van onze paus gestart is in de kerk. Belangrijk is de ontmoeting, luisteren naar wat de H. Geest ons zegt, onderscheiden van waar het komt.

Dinsdag 31 mei
De inleiding zette ons verder aan het denken over de H. Geest. Na de middag maakten we onder leiding van Lut een wandeling in de mooie, groene omgeving van het klooster.

Woensdag 1 juni
Mieke heeft ons ’s morgens verrast met een mooi gedicht:

Geest van ’t water,
klater, schater.
Lacht vol pracht
en vol plezier.
Mag ik je minnen,
opnieuw beginnen
op dit moment
nu en hier.

Gods geliefde
mag ik wezen
gedragen
door de H. Geest.
Nooit nog zal ik
verloren wezen
‘k dans als een blad
op Gods rivier.

De inleiding van woensdag ging onder andere over de nederigheid met een tekst van paus Franciscus (van 2016): Een groot hart en een nederige ingesteldheid zijn de trekken van een christen.

               Noëlla G.

Pinksterbezinningsdagen 3-6 juni 2019

Op 3 juni 2019 omstreeks 11 uur in de voormiddag arriveren we te Brecht, Abdijlaan 9 – Abdij Onze Lieve Vrouw van Nazareth. We zullen er vier dagen doorbrengen op het ritme van het gebed van de zustergemeenschap.

We worden van harte verwelkomd door de gastenzuster, zr. Theresa. Het is een beetje als thuiskomen.  Na de kamerverdeling kunnen we ons nog net installeren in wat ons eigen optrekje mag zijn gedurende deze 4 dagen. Dan is het tijd voor het middaggebed met aansluitend het middagmaal. Naar goede gewoonte gebruiken we de maaltijd(en) in stilte, met rustige muziek op de achtergrond.

Leven en werken van de abdijgemeenschap worden geïllustreerd a.d.h.v. 2 DVD’s en een gesprek met zuster Theresa. Een vernieuwde kennismaking, toch weer een beetje anders dan vorige jaren.

Na het vieruurtje staat de eerste inleiding op het programma. We krijgen van Marijke een lege map (?). Een groeimap. Stap voor stap mogen we ze vullen met teksten en eigen bedenkingen en verwerkingen.
De eerste en ook wel voornaamste vraag krijgen we al direct op ons bord. Wat is belangrijk, ja het belangrijkste? Een gebed van jezuïet Benjamin Gonzales Buelta , sj. drukt ons onmiddellijk met onze neus op de feiten. “Het belangrijkste is niet…” Het lezen van deze tekst maak ons onmiddellijk duidelijk dat niet ik, maar God op de eerste plaats (moet) kom(en)t in ons leven. “Dankbare stilte… de beste manier om U te ontmoeten”. En aan stilte zal het ons deze dagen niet ontbreken.

17u15 : tijd voor de vespers gevolgd door het avondmaal en tenslotte om 19u30 de completen of dagsluiting. Tussenin een brok stille tijd om te mediteren over de eerste inhoudelijke brok van onze retraite, het hogergenoemde gebed. Na de completen hebben we (wie wilde en nog niet te moe was) hierover nog uitgewisseld.

Na een voor sommige te korte nachtrust mogen we met de zusters om 7u00 de lauden bidden/zingen en aansluitend eucharistie vieren, samen met het ontbijt belangrijke momenten om de dag goed te beginnen. Om 9u15 roept het klokje ons alweer op voor het volgende gebedsmoment, de terts om 9u30.

Hierna krijgen we onze tweede inhoudelijke inbreng. “Leve de onverschilligheid”, – een stukje uit de Geestelijke oefeningen van Ignatius van Loyola -. Hieruit komt vooral naar voren dat “onthechting” van materiële dingen ons innerlijke vrijheid geeft, ons vrij maakt om God lief te hebben.  Dit onderwerp houdt ons de rest van de dag bezig.
’s Namiddags, met de zon als gezel, maken we een wandeling in de mooie natuur in de onmiddellijke omgeving van de abdij.  Halverwege vinden we – als bij wonder – een uitnodigende picknickplaats voor ons vieruurtje. Na de dagsluiting volgt de uitwisseling over de “onverschilligheid”.

Woensdag 5 juni –de Bruiloft van Kana, een tekst van Jean Vanier – is onze derde opstap. “Tijd maken voor het Feest” We vragen de Heer onze kruiken te vullen met liefde, vertrouwen, hoop, toekomst, vreugde en vrede, verlangen… naar het uiteindelijke bruiloftsfeest bij de Heer.

In de namiddag worden we ondergedompeld in Gods belangeloosheid.
Een tekst van Paus Franciscus hierover: “Wees niet bang voor Gods belangeloosheid”, gevolgd door de evangelietekst van Lucas, 14, 15-24, is onze vierde input.
God zet altijd de eerste stap. Hij nodigt uit en verwacht dat wij komen. Ben ik mij hiervan bewust? Leef ik vanuit het perspectief van het Grote Feest?  Wat houdt mij tegen? Deze en andere vragen houden ons de rest van de dag bezig.

Als afsluiting gaan we de stilte in met psalm 16: Gij zijt mijn Heer, mijn geluk.
Marijke daagt ons uit om een brief te schrijven aan God, vanuit wat we de voorbije dagen hadden gevoeld, beleefd, gedacht… of misschien ook niet.

Het zijn ontroerende momenten als we ook dit met elkaar kunnen delen.
Na de koffie is het tijd om afscheid te nemen. Vanuit deze vruchtbare dagen kunnen we gesterkt, vervuld van vreugde weer ieder onze eigen weg gaan, in onze eigen leefwereld maar sterk verbonden door wat we samen hadden gedeeld.

T.M.

 

Pinksterretraite

Verslagje van de pinksterretraite 2017

Van 29 mei tot 1 juni 2017 ging een groep op Pinksterbezinningsdagen. Lut heeft van deze dagen een verslagje gemaakt. Je kan het hieronder lezen. Dank je wel Lut!

Het was een goede en vreugdevolle retraite met als thema: Het verlangen in een mysterie opgenomen te worden. Marijke haalde haar inspiratie uit het boek van Jean Vanier: “Het mysterie van Jezus in het Johannesevangelie”. Een aanrader om te lezen. We begonnen met het alert zijn op: wat gebeurde er in de Goede Geest? Zo ontstond stilaan de leidraad van de retraite. De rode draad werd steeds meer zichtbaar. We kregen onderricht over de werking van de Goede Geest en de kwade geesten die ons willen storen. Helemaal de Ignatiaanse spiritualiteit. We hebben de verbondenheid in de Geest mogen ervaren, door onze verbondenheid met elkaar, met Greet die voor 1 dag gekomen was, met Zr. Johan, die vanuit haar thuis meedeed, en met het gebedsgroepje dat dinsdag samen kwam en bad rond het evangelie dat ook wij die dag hoorden.
Op onze Pinksterretraite hebben we eveneens een “houvastpuntje” gekozen voor de vreugdekrant: “Het einddoel van de schepping en dus ook van ons, is het bruiloftsfeest van het Lam Gods, waarop we allen zijn uitgenodigd.” De gedachte die Lieve het meest aansprak was: ‘Zijn leven is de Heilige plaats van Gods inwoning. Daar ontstaat leven, liefde, vergiffenis en genezing van alle harten. Zijn leven wordt die levensstroom uit het tempelvisioen van Ezechiël (Ez.47,9-11). God wordt in de mens geworden Jezus een tochtgenoot, deelgenoot in onze pelgrimstocht. Hij heeft Zijn tent onder ons opgeslagen.’
Wij zijn de Vader, de Zoon en de H. Geest dankbaar omdat zij het waardig vinden om in ons verblijf te willen houden.
En er is gebed nodig om in die Goede Geest van God te verblijven. Laten we dus bidden voor elkaar.