Aan tafel bij Marijke – 14 januari 2020

Deze avond bracht ‘de wind’ ons door de donkere nacht tot bij Marijke. Onderweg zagen we sporadisch nog enkele overgebleven kerstlichtjes heen en weer waaien. Voor vele mensen zijn de kerstdagen voorbij. Alhoewel de kersttijd nog loopt tot 2 februari, tot hij afgesloten wordt door het christelijk feest ‘Lichtmis‘.

Aangekomen bij Marijke werden we vriendelijk ontvangen door een vreugdevriendin. Marijke zelf en nog een paar ‘Samen in Vreugde-gangers’ waren nog onderweg. Geen probleem, wij konden al naar binnen en begonnen onze gerechtjes op te warmen en de tafel te dekken.

Toen iedereen er, was genoten we, na het zingen van ‘Ubi caritas’, van al het lekkers. Deze avond maakte ik kennis met een ‘chef-kok-vreugdevriend’. Blij je te leren kennen! Hij maakte voor ons een heerlijke aperitief waar we mee toostten op ‘Samen in Vreugde-vriendschap‘. Hij had ook gezorgd voor enkele andere culinaire bereidingen. Lekker!

Het gesprek aan tafel ging aanvankelijk over de bereiding van de gerechtjes. Maar ook andere onderwerpen kwamen aan bod. Zo werd er verteld over het idee dat aan het groeien is om de tuin van Marijke te vernieuwen op een ecologische en bijzondere wijze. De manier van werken in kwekerij Mouws (het onderwerp van een voorbije donderdagsamenkomst), die streeft naar natuurlijke kweekwijze, spreekt hierbij zeker aan.

Na de maaltijd maakten we het stil. Vier kaarsjes brandden rond een liefelijk vaasje met viooltjes. Het evangelie van Marcus (1, 21-28) werd gelezen en we deelden met elkaar wat ons raakte:

 • Jezus’ innige verbondenheid met God de Vader -> = Zijn gezag
  • Waar Hij als leraar optrad, waren de mensen buiten zichzelf van verbazing over zijn leer, want Hij onderrichtte als iemand die gezag bezit.
 • Soms hebben we zelf veel overtuigingen, een vast stramien
  • loslaten, terug met ‘open mind bekijken…
  • Ons hart openstellen, kijken in verbondenheid met de Vader..
  • Het leven is een gave -> afstemmen op die gave…
 • Vragen voor gebed -> is niet bidden om gezag, maar om verbondenheid met de Vader…
 • Brood delen -> Lichaam van Christus -> word zoals Jezus...
 • Jezus haalt het kwaad weg bij die man. Hij stuurt die man niet weg. De man zelf op zich is goed.
  • Je bent veel meer dan wat je doet of gedaan hebt. Je bent dierbaar…
 • Het kwade zelf verjagen -> Door Christus’ hulp in te roepen.

Vanuit dit evangelie blijven streven naar :

 • Een gevoel van verbondenheid binnen Samen in Vreugde is het werk van God de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
 • Het verlangen om een levende geloofsgemeenschap te zijn die tussen de mensen staat…

We beëindigden het evangeliegesprek met het lied ‘Neem mij aan zoals ik ben’.

Verbonden met Hem en met elkaar, weer wat gegroeid als geloofsgemeenschap, gingen we bemoedigd terug naar onze eigen leefomgeving…

Lieve groetjes van Petra