Bidgroep

Het gebedsgroepje van Herkenrode begon op 9 oktober 2007.
Nu bijna 10 jaar later bestaan we nog. Marijke en Mieke zijn de oudste leden.
Om de twee weken,  op dinsdagmorgen, komen we samen om te bidden. Wie wil kan de Eucharistie bijwonen, samen met de zusters. Daar horen we van de priester al een eerste commentaar op het evangelie van de dag. Aansluitend om 10u tot ongeveer 11u bidden we samen in de kerk.
We beginnen meestal met een korte uitwisseling, over het “houvastpuntje” van de vorige keer, en ook over het reilen en zeilen in het gewone leven.  Dan starten we de lectio divina. Dat wil zeggen:  we lezen het evangelie van de dag opnieuw en staan stil bij een zin die ons opvalt. We herlezen het evangelie en laten de Heer tot ons spreken. Om precies te zijn zeggen we: “ Jezus zegt tot mij: …”. Dan herlezen we weer  en we antwoorden op hetgeen Jezus ons zegt.
Daarna dragen we de gebedsintenties van ons en van de mensen die er speciaal om vragen op aan Moeder Maria. Iedereen, of hij nu al dan niet kan deelnemen aan het bidgroepje of aan de andere activiteiten binnen Samen in Vreugde, kan steeds zijn bijzondere intenties, zorgen en noden aan het gebed van de groep toevertrouwen. We geloven dat de Heer naar ons samen bidden luistert en ons verdriet en zorgen draagt. We sluiten af met een Weesgegroet.   Als Mieke erbij is wordt dit gezongen.
Tenslotte zoeken we een houvastpuntje; een stille leidraad voor de volgende twee weken.
Het formuleren is niet altijd gemakkelijk. Eerst moeten we het eens worden over de inhoud, en dan hoe het te verwoorden. We willen dat het kernachtig blijft zodat we het gemakkelijk kunnen onthouden, en dat het ook voor anderen iets kan betekenen.
Daarna  gaan we een hapje eten, en door de verbondenheid van het bidden, gaat het er vreugdevol aan toe. We praten over alles wat ons bezighoudt: afspraken maken, soms raad vragen, gewoon familienieuws. Steeds weer vanuit een diepe vreugde.
Na dat etentje zijn er nog enkele van het groepje die in de mooie omgeving van Herkenrode gaan wandelen. “Christenen, in weer en wind.”
Het is goed om samen te bidden. Met Christus in ons midden, die al het goede mogelijk maakt onder ons. Het is Zijn Geest die ieder van ons telkens opnieuw aanspoort om ervoor te gaan. Daarvoor zijn we dankbaar.