Feest!

Samen in Vreugde, Christenen in weer en wind bestaat 20 jaar!

Twintig jaar geleden waaide er een geest en nog steeds,
een geest die mensen samenbrengt,
die ons kansen geeft om door alles heen Zijn Vreugde te beleven.

Dit is een feest dat we samen willen vieren in 2022 en 2023.
Hieronder een dankgebed ter gelegenheid van dat feest!

Dank voor een geest die waait onder ons
een geest van samenhorigheid
een geest die ons altijd weer samenbrengt

Dank voor een geest van waarachtig samenzijn
een geest van verbondenheid en gebed
een geest die ons openstelt voor elkaar

Dank voor een geest die ons brengt waar we nu staan
een geest die ons in beweging houdt
een geest die ons inspireert

Dank voor een geest die waait onder ons
een geest van diepe vreugde
die van Jezus en Zijn Vader komt