Vreugdekrant

Familiedag

Zondag 27 augustus

Hier zijn we weer na een prachtige zonnige vreugdevolle familiedag. Vandaag waren we met 29 vreugdevrienden ‘thuis’ in Helshoven. De zon was volop van de partij. Iedereen was goed gezind en blij om de anderen terug te zien. Het was een fijne dag. In de morgen blikten we terug op het voorbije jaar, waarin weer haal wat gebeurde. Nog vers in het geheugen lag Grand-Halleux waar een trouwe groep kasteelvrienden de voorbije week op vakantie was. Ze hadden een fijne tijd aan de verhalen te horen en aan de foto’ s te zien. Kijk op onderstaande link en je kan mee genieten.

https://goo.gl/photos/saXciXN3gdbBjav59

Met dank aan Hilde voor het doorsturen en aan Noor en Hilde voor het maken van de mooie foto’s.

 

Virga Jesseommegang – Hasselt

In de aanloop naar de Virga Jessefeesten is de Virga Jesse haar rondgang in de parochies begonnen. Zo was ze te gast in de parochies Banneux-Godsheide-Kiewit, de parochies waar Samen in Vreugde mee opstapt in de ommegang. Van Danny, Linda en Mieke kwam volgend verslagje:

Het voorbije weekend was het beeld van de Virga Jesse te gast in de kerk van de OLV-Banneux parochie in Hasselt.  Op zaterdagavond werd Maria in een speciaal verzorgde gezinsviering met de nodige luister onthaald en stond het Magnificat centraal, tevens het thema van de groep die de parochies OLV-Banneux en Godsheide samen zullen verzorgen in de Virga Jesseommegang in augustus, later dit jaar.

Er waren heel wat kinderen aanwezig en een groepje ballerina’s bracht al dansend het Weesgegroet rond het beeld.  Priester Jan Philippe legde de betekenis van het Magnificat uit aan de kinderen en een deelnemer aan de Ommegang bracht een voorbede voor een mooie samenhangende groep.  De aanwezige parochianen brachten dit alvast in de praktijk door even te blijven napraten bij een drankje na de viering.

De feesten van de hoop. Een wonderlijk gebeuren dat veel mensen op de been brengt en veel mensen tot engagement aanzet. Een visuele catechese over de relatie tussen Maria en Jezus, en zijn boodschap. Ook een aantal vreugdevrienden hebben zich geëngageerd om mee op te stappen. Proficiat aan hen en dank je wel voor jullie getuigenis!
We konden ervan genieten onder een zalig zonneke.  Nu moeten we weer 7 jaar wachten op de volgende ommegang. 7 jaar om de boodschap van deze feesten waar te maken en teken van hoop te zijn in deze woelige wereld.

Dansgroepje

Het dansgroepje doet het goed, dat konden we zien in de Virga Jesseommegang. Klik op de link   om enkele filmpjes van de voorbereidingen te bekijken. https://onedrive.live.com/?authkey=%21AuPpHOhFzE2-9p8&id=3B120711B9A53249%21906&cid=3B120711B9A53249
Dank je wel, Linda.

Meer foto’s zie je hieronder!

 

Spiritualiteitsdag

Begin juli hielden we onze eerste inspiratiedag. Het was een fijne deugddoende dag, zeker voor herhaling vatbaar. Pater André Cnockaert heeft ons op boeiende wijze heel wat stof tot nadenken gegeven. Het thema leek wel pompoenen: ‘We moeten leren om van liggende zware pompoenen, die zoveel mogelijk contact zoeken met de aarde, ons leeg te laten maken en tot kalebassen te laten worden waar de wind, de Geest, in kan spelen en werken.’

Greet las in de namiddag een mooie tekst die precies paste bij de inhoud van onze dag. Ze formuleerde het zo:

De warme zon
leest over mijn schouder mee
en weekt de drukte in mij los

de frisse bries neemt
zacht wat stukjes mee
en maakt de ruimte
in me leeg

losgeweekt
leeggemaakt
herken ik plots
mezelf

De foto’s van deze mooie dag kan je zien via onderstaande link:  https://goo.gl/photos/v9hQrBerxmM5i4eP8

Pinksterretraite

Verslagje van de pinksterretraite 2017

Van 29 mei tot 1 juni 2017 ging een groep op Pinksterbezinningsdagen. Lut heeft van deze dagen een verslagje gemaakt. Je kan het hieronder lezen. Dank je wel Lut!

Het was een goede en vreugdevolle retraite met als thema: Het verlangen in een mysterie opgenomen te worden. Marijke haalde haar inspiratie uit het boek van Jean Vanier: “Het mysterie van Jezus in het Johannesevangelie”. Een aanrader om te lezen. We begonnen met het alert zijn op: wat gebeurde er in de Goede Geest? Zo ontstond stilaan de leidraad van de retraite. De rode draad werd steeds meer zichtbaar. We kregen onderricht over de werking van de Goede Geest en de kwade geesten die ons willen storen. Helemaal de Ignatiaanse spiritualiteit. We hebben de verbondenheid in de Geest mogen ervaren, door onze verbondenheid met elkaar, met Greet die voor 1 dag gekomen was, met Zr. Johan, die vanuit haar thuis meedeed, en met het gebedsgroepje dat dinsdag samen kwam en bad rond het evangelie dat ook wij die dag hoorden.
Op onze Pinksterretraite hebben we eveneens een “houvastpuntje” gekozen voor de vreugdekrant: “Het einddoel van de schepping en dus ook van ons, is het bruiloftsfeest van het Lam Gods, waarop we allen zijn uitgenodigd.” De gedachte die Lieve het meest aansprak was: ‘Zijn leven is de Heilige plaats van Gods inwoning. Daar ontstaat leven, liefde, vergiffenis en genezing van alle harten. Zijn leven wordt die levensstroom uit het tempelvisioen van Ezechiël (Ez.47,9-11). God wordt in de mens geworden Jezus een tochtgenoot, deelgenoot in onze pelgrimstocht. Hij heeft Zijn tent onder ons opgeslagen.’
Wij zijn de Vader, de Zoon en de H. Geest dankbaar omdat zij het waardig vinden om in ons verblijf te willen houden.
En er is gebed nodig om in die Goede Geest van God te verblijven. Laten we dus bidden voor elkaar.

Bidgroep

Het gebedsgroepje van Herkenrode begon op 9 oktober 2007.
Nu bijna 10 jaar later bestaan we nog. Marijke en Mieke zijn de oudste leden.
Om de twee weken,  op dinsdagmorgen, komen we samen om te bidden. Wie wil kan de Eucharistie bijwonen, samen met de zusters. Daar horen we van de priester al een eerste commentaar op het evangelie van de dag. Aansluitend om 10u tot ongeveer 11u bidden we samen in de kerk.
We beginnen meestal met een korte uitwisseling, over het “houvastpuntje” van de vorige keer, en ook over het reilen en zeilen in het gewone leven.  Dan starten we de lectio divina. Dat wil zeggen:  we lezen het evangelie van de dag opnieuw en staan stil bij een zin die ons opvalt. We herlezen het evangelie en laten de Heer tot ons spreken. Om precies te zijn zeggen we: “ Jezus zegt tot mij: …”. Dan herlezen we weer  en we antwoorden op hetgeen Jezus ons zegt.
Daarna dragen we de gebedsintenties van ons en van de mensen die er speciaal om vragen op aan Moeder Maria. Iedereen, of hij nu al dan niet kan deelnemen aan het bidgroepje of aan de andere activiteiten binnen Samen in Vreugde, kan steeds zijn bijzondere intenties, zorgen en noden aan het gebed van de groep toevertrouwen. We geloven dat de Heer naar ons samen bidden luistert en ons verdriet en zorgen draagt. We sluiten af met een Weesgegroet.   Als Mieke erbij is wordt dit gezongen.
Tenslotte zoeken we een houvastpuntje; een stille leidraad voor de volgende twee weken.
Het formuleren is niet altijd gemakkelijk. Eerst moeten we het eens worden over de inhoud, en dan hoe het te verwoorden. We willen dat het kernachtig blijft zodat we het gemakkelijk kunnen onthouden, en dat het ook voor anderen iets kan betekenen.
Daarna  gaan we een hapje eten, en door de verbondenheid van het bidden, gaat het er vreugdevol aan toe. We praten over alles wat ons bezighoudt: afspraken maken, soms raad vragen, gewoon familienieuws. Steeds weer vanuit een diepe vreugde.
Na dat etentje zijn er nog enkele van het groepje die in de mooie omgeving van Herkenrode gaan wandelen. “Christenen, in weer en wind.”
Het is goed om samen te bidden. Met Christus in ons midden, die al het goede mogelijk maakt onder ons. Het is Zijn Geest die ieder van ons telkens opnieuw aanspoort om ervoor te gaan. Daarvoor zijn we dankbaar.