Vreugdekrant

Pinksterretraite Brecht

Maandag 30 mei 2022
We zijn gastvrij ontvangen door de zusters van Nazareth. Zuster Theresia was er om ons op te vangen. Daarna hebben we in de filmzaal een mooie powerpoint  gezien over het klooster en over hoe de zusters hun kloosterleven beleven.

We hebben de woorden van zuster Theresia meegenomen naar de eerste inleiding van Marijke. Het thema was hoe de H. Geest werkt in het synodaal proces dat onder impuls van onze paus gestart is in de kerk. Belangrijk is de ontmoeting, luisteren naar wat de H. Geest ons zegt, onderscheiden van waar het komt.

Dinsdag 31 mei
De inleiding zette ons verder aan het denken over de H. Geest. Na de middag maakten we onder leiding van Lut een wandeling in de mooie, groene omgeving van het klooster.

Woensdag 1 juni
Mieke heeft ons ’s morgens verrast met een mooi gedicht:

Geest van ’t water,
klater, schater.
Lacht vol pracht
en vol plezier.
Mag ik je minnen,
opnieuw beginnen
op dit moment
nu en hier.

Gods geliefde
mag ik wezen
gedragen
door de H. Geest.
Nooit nog zal ik
verloren wezen
‘k dans als een blad
op Gods rivier.

De inleiding van woensdag ging onder andere over de nederigheid met een tekst van paus Franciscus (van 2016): Een groot hart en een nederige ingesteldheid zijn de trekken van een christen.

               Noëlla G.

Pinksteren!

‘Altijd opnieuw geloven,
twijfels overwinnen,
niet gemakkelijk,
maar toch…’

‘Vertrouw in de onuitputtelijke kracht
van Gods Liefde – Geest
Die bracht ons samen
en houdt ons bijeen in Hem.’


‘Maken jullie nog veel meer mensen gelukkig in deze wereld 

en verkondig verder zijn lof,  
zijn daden, de daden van de Heer!’


Deze quotes van Pater Bob Jansen s.j. vertellen iets over het Pinkstergebeuren.
De leerlingen van Jezus voelden zich in de steek gelaten. ‘Waar is  Jezus nu? Hij had gezegd dat hij altijd bij ons zou blijven…’ Na zijn overlijden en zijn Hemelvaart blijven de leerlingen vertwijfeld achter.
Zo gaat het ook met ons, soms voelen we ons verdrietig, in de steek gelaten, waarom overkomt mij dit? Wat gebeurt er toch allemaal in de wereld? Op die momenten blijven geloven dat het beter wordt, dat er altijd hoop is, dat vraagt moed en vertrouwen.  

En dan het Pinkstergebeuren! De Geest openbaart zich zo vurig en er verandert iets in de harten van de apostelen. Het is alsof de puzzelstukjes in mekaar vallen. Ze voelen nu dat God’s liefde, God’s Geest werkelijk bestaat en dat er een onuitputtelijke kracht vanuit gaat.

Moge ook wij steeds weer deze Pinksterervaring beleven en uitdragen.
Laten we danken en bidden voor de gave van de H. Geest, Gods liefde en kracht die in ons en in de wereld woont en werkt, vaak anders en meer dan we vermoeden!
Het kan eigenlijk elke dag Pinksteren zijn…

Feest!

Samen in Vreugde, Christenen in weer en wind bestaat 20 jaar!

Twintig jaar geleden waaide er een geest en nog steeds,
een geest die mensen samenbrengt,
die ons kansen geeft om door alles heen Zijn Vreugde te beleven.

Dit is een feest dat we samen willen vieren in 2022 en 2023.
Hieronder een dankgebed ter gelegenheid van dat feest!

Dank voor een geest die waait onder ons
een geest van samenhorigheid
een geest die ons altijd weer samenbrengt

Dank voor een geest van waarachtig samenzijn
een geest van verbondenheid en gebed
een geest die ons openstelt voor elkaar

Dank voor een geest die ons brengt waar we nu staan
een geest die ons in beweging houdt
een geest die ons inspireert

Dank voor een geest die waait onder ons
een geest van diepe vreugde
die van Jezus en Zijn Vader komtThuisfront

Onder een stralende zon en met een warme glimlach werden op zaterdag 7 mei bezoekers aan mensen in de gevangenis van Hasselt ontvangen. We willen hen met onze aanwezigheid en een kleine attentie een hart onder de riem steken. Hun bezoek aan een familielid of vriend is immers goud waard! www.thuisfront.be

Thuisfront Hasselt zaterdag 7 mei 2022 – verslag door Christiane Beckers

Thuisfront 2022 zit erop. Samen hebben we zaterdag aan de gevangenispoort van Hasselt vreugde gebracht. Je kon het zien, je kon het horen, je kon het voelen, je kon het …
Tijdens het terugblikken op deze dag en vooral op hetgeen we mochten beleven… moest ik denken aan de Blijde Boodschap volgens Johannes 15, 9-17:

“Ik hou van jullie, net zoals de Vader van mij houdt.
Doe wat ik van je vraag. Want dan blijft mijn liefde je leiden.
Ook ik heb altijd gedaan wat de Vader van mij gevraagd heeft.
En zijn liefde heeft mij altijd geleid.
Ik vertel jullie al deze dingen,
omdat ik wil dat jullie dezelfde vreugde voelen als ik.
Ik wil dat jullie vreugde volmaakt is.
Ik geef jullie deze regel: Houd van elkaar, net zoals ik van jullie houd.
Het grootste bewijs van liefde is dat iemand wil sterven voor zijn vrienden.
Jullie zijn mijn vrienden als jullie doen wat ik van je vraag.
Ik noem jullie niet langer dienaren, ik noem jullie vrienden.
Want dienaren weten niet alles van hun heer.
Maar aan jullie heb ik alles bekendgemaakt
wat ik van mijn Vader gehoord heb.
Jullie hebben niet mij uitgekozen, maar ik heb jullie uitgekozen.
En ik geef jullie de opdracht om de wereld in te gaan.
Doe goede dingen, en blijf dat doen.
De Vader zal jullie alles geven wat je hem vraagt,
omdat jullie bij mij horen.
Dit vraag ik van jullie: houd van elkaar.’’

Wat kan het leven toch mooi zijn!
Reeds in de ochtendlijke uurtjes waren vele vrijwilligers van S.I.V toegekomen aan de gevangenispoort. Druk in de weer met het uitladen van de aanhangwagen en Berty’s auto die volgeladen was met oude fruitkisten, een grote witte tent en sierlijke, flesjes met knalgele brem takjes, gekleurde tafelkleedjes, vele bloemenplantjes om uit te delen aan de bezoekers enz…. Het geheel werd  met oog voor schoonheid en gezelligheid opgesteld.

Het zonnetje was gelukkig ook van de partij en tezamen met de liefdevolle inzet van deze vrijwilligers waren zij reële ‘vreugdebrengers’ voor de vele bezoekers, oud en jong en mama’s en papa’s met kinderen. Met bemoedigende woorden wilden zij de bezoekers ‘een hart onder de riem steken’. Zij ervaren dat vele bezoekers het kunnen opbrengen om al vele jaren wekelijks of zelfs dagelijks hun vader, moeder, zoon of dochter, vriend, man, vrouw of kleinkind te komen bezoeken. Ze komen dikwijls van ver.
In totaal hebben de vrijwilligers een honderdtal plantjes uitgedeeld en de bezoekers kregen ook lekkere watermeloenen-lolly’s aangeboden.Met een kleurrijk kaartje met hoopvolle wensen gingen de bezoekers weer naar huis.
De afbraak van onze ‘Vreugdewinkel’ ging echt wel sneller dan de opbouw ervan, merkte Marijke op. Daarna reden ook alle vrijwilligers blij en met een vreugdevol hart naar huis.

Aan tafel bij Marijke – Matteüs 23,1-12

 

Terwijl we naar Marijke reden doken onderweg hier en daar plassen op daar waar voordien zelden water te zien was. Drassige weiden en tuinen zijn ontstaan, het bewijs dat de natuur zo stilletjes verzadigd raakt met het regenwater. Het heeft goed gedaan, de waterreserves zijn op de meeste plaatsen goed aangevuld. We zijn klaar voor een zonnige zomer…
Bij Marijke aangekomen werden we vriendelijk ontvangen, maar op een iets andere manier dan anders. Door het coronavirus gaven we uit respect voor elkaar deze keer geen kusjes of knuffels en hielden we afstand. Toch wel moeilijk, als dat niet in je gewoonte ligt…
Even de handen wassen en dan werden de gerechtjes opgewarmd en de tafel gedekt.
Na het zingen van het lied ‘Laudate dominum‘ konden we van al het lekkers proeven. Het was wel vastentijd, maar vanavond waren we hier samen met de Heer en elkaar en was het dus feest…
Allerhande gespreksstof kwam aan bod. Er werd o.a. gesproken over het coronavirus en de impact ervan op ons dagelijks leven evenals over het lekkere eten en de bereiding ervan.

Na het afronden van ons gesprek en het afruimen van de tafel was het tijd om het stil te maken. Het evangelie Matteüs 23,1-12 werd gelezen en we vertelden elkaar wat ons raakte:

De schriftgeleerden en de Farizeeën hebben plaats genomen op de leerstoel van Mozes.

 • Jezus zegt dat Hij niets komt veranderen van de wetten maar Hij voegt er iets aan toe
 • Je hebt maar 1 leraar, de Christus…
 • Marijke zegt: “Ik vind het wel goed te doen en te onderhouden alles wat zij (schriftgeleerden en Farizeeën) zeggen en niet hun handelen als maatstaf te nemen.” Het is de kunst om vast te houden aan wat er gezegd is en wat goed is, zodat we het kind niet met het badwater weggooien…
  • Echtheid: > woorden overeenkomen met daden…
  • Nederigheid: > loslaten van het wereldse
   > loslaten van het ego (wie ben ik,  wat doe ik, wat bezit ik)
   > vanuit uw hart op zoek gaan naar Zijn liefde en die met een
   echtheid als broeder of zuster uitdragen naar de anderen…

Uit het inleidingswoord :

 • Beken eerlijk je fouten ⇒ pas dan geldt: want al zijn ze rood als scharlaken,
  zij zullen wit worden als sneeuw…

Uit het voorwoord:

 • De christen zal de nederige dienaar van zijn broeders zijn
  Dit doet denken aan het evangelie van Johannes 15, 9-17 waarin Jezus zegt :
  “Dit is mijn gebod, dat gij elkaar liefhebt zoals Ik u heb liefgehad. Als gij mijn geboden onderhoudt zult gij in mijn liefde blijven, gelijk Ik, die de geboden van mijn Vader heb onderhouden in zijn liefde blijf.”
 • Christus zegt : Ik vertel jullie al deze dingen omdat Ik wil dat jullie dezelfde vreugde voelen zoals Ik.

Uit het nawoord:

 • U bent allen broeders / zussen van elkaar allen gelijk
  met 1 Vader en 1 leraar, Christus

Er werd ook opgemerkt:

 • Deze tijd doet ook terugdenken aan jeugdjaren, aan Aswoensdag en vastentijd met een aantal regels waar je jezelf aan moest houden in verband met wat en hoeveel eten…
  Vandaag hebben we van een lekkere maaltijd genoten, samen met elkaar, uitkijkend naar een mooie Pasen…

Het evangeliegesprek werd beëindigd met het lied ‘Neem mij aan zoals ik ben’. Maar nog net daarvoor werden we door Marijke erop attent gemaakt dat het vandaag de 8ste verjaardag van de Verijzenisviering van Pater Bob Jansen S.J. was…

Na het afwassen namen we op dezelfde respectvolle manier afscheid van elkaar: van op afstand zwaaiden we naar elkaar, allen met een glimlach op ons gezicht. Het was weer een liefdevolle verbonden bijeenkomst met de Heer en elkaar…

Lieve groeten,
Petra

“Maak Jezus blij”

Verslag Kinderweekend 22 en 23 februari 2020

“Maak Jezus blij” was het thema van het kinderweekend in samenwerking met de gemeenschap “Zaden van het Woord”. En we hebben Jezus blij gemaakt. Op zaterdag mochten we 19 kinderen tussen 4 en 11 jaar ontvangen in Tongeren en op zondag waren er nog 9 kinderen aanwezig. Het was een geweldig weekend waar “Samen in Vreugde” werkelijk aanwezig was. Samen, samen met Hem, met de kinderen en met de gemeenschap. En de vreugde… die was voelbaar bij zowel kinderen als volwassenen.

Catechesemomenten werden afgewisseld met aangepaste knutselmomenten en ontspanning. De kinderen leerden bidden op de wijze van Paus Franciscus met de vingers van een hand. Ze leerden wat echte vriendschap is dankzij “Storm op het meer” en ook Franciscus van Assisi en Clara hebben geen geheim meer voor onze groep. Tijdens de Eucharistieviering op zaterdag in de kapel mochten wij als volwassenen een levensles ontvangen van de aanwezige kinderen: het werd stil in de kapel… Laten we als ouders dan ook een goede herder zijn voor onze kinderen net zoals Jezus dat is voor ons.

Op de link vinden jullie nog tal van filmpjes en foto’s die dit weekend gemaakt werden. Opgelet, alvorens te klikken op de link moeten we jullie wel waarschuwen: het kan aanstekelijk werken! Foto’s en filmpjes: https://photos.app.goo.gl/PPi8NprGigRyoqr28

We danken de gemeenschap “Zaden van het Woord” van harte voor dit fijne kinderweekend en kijken al uit naar de editie 2021.

Zuster Jeanne Devos in Hasselt

26 januari 2020

DSC03164

Vandaag was Zuster Jeanne Devos, met haar nichtje Julie Hendrikx, in Hasselt bij Samen in Vreugde, christenen in weer en wind. Berty leidde het tweetal in, door te vertellen hoe hij Jeanne Devos en haar beweging had leren kennen. “Ik las haar boek, en voelde immense hoop. Een paar hoofdstukken later voelde ik schaamte. Ze beroerde me en liet me dingen zien over mijn eigen leven.” Op zijn uitnodiging was ze vandaag in Hasselt.

Haar nicht Julie schreef het boek dat vandaag werd voorgesteld: “Alsof de Weg ons zocht.” Tante en nicht wisselen elkaar af in een boeiend verhaal.
Voor ons zit een dame met internationale erkentelijkheid, die op wereldvlak van betekenis is. Ze zit er zelf zeer bescheiden bij. Ze is 85 jaar, op rust in Heverlee, maar geeft een erg kranige indruk.

Toen Zr. Jeannes nicht Julie als kind tijdens een Paasmis de woorden hoorde: “Voor hen die weerloos zijn in de handen van de mensen”, bleef deze zin hangen. Ze begreep er niets van. Hoe kan iemand weerloos zijn in de handen van de mensen?” Zelf was ze geadopteerd op 2 jarige leeftijd door de zus van Zr. Jeanne. Zr. Jeanne is dus haar tante. Julie leidde een goed, Vlaams leven. Pas later, toen zij zelf op bezoek was in haar geboorteland, India, besefte ze de draagwijdte van die woorden: “Zij  die weerloos zijn in de handen van mensen… “ kreeg plotseling een vervolg. “… zij staan nergens en worden uitgebuit.” Ze besliste dat ze “ooit” IETS zou terugdoen voor haar land India; voor de kansen die zij gekregen had van het leven.  Met het schrijven van dit boek, over haar tante Jeanne, voegt ze de daad bij het woord.

Ze weet dat het mogelijk is om vanaf de rand van de maatschappij, een beweging te starten die invloed heeft op de hele wereld. Om anderen een hart onder de riem te steken en aan te moedigen, schreven Julie en Zr. Jeanne dit boek.

Zr. Jeanne werd getroffen door het onrecht in India. Ze besloot haar zorg en aandacht te richten op het verborgen leed van het uitgebuite huishoudpersoneel. In deze groep van mensen kwamen drie noodkreten samen: onderdrukking van de vrouw, onbetaald werk én seksueel misbruik.  Ze startte met een kleine vergadering van een paar mensen. “Hoe gaan we dit onrecht aanpakken?”
Telkens opnieuw zag ze de uitdaging van iedere dag. Die pakte ze aan, niet wetende waar ze zou uitkomen. Gaandeweg ontmoette ze mensen, kreeg haar werk een gerichter doel en een zekere structuur. Juist door dag na dag haar taak op te nemen, werd de weg, het doel van haar beweging uiteindelijk ook voor haar, zichtbaar. Ondertussen heeft ze het voor mekaar gekregen dat bij de International Labor Organisation op de Conventie van Genève, na dagen van discussiëren (vooral door de machtshebbers!), de wet wordt goedgekeurd: huisarbeid wordt voortaan wereldwijd erkend als arbeid! Huisarbeiders, vooral vrouwen en kinderen, hebben voortaan RECHTEN:  ze werken contractueel, ontvangen een loon in cash, zijn beschermd tegen misbruik… Het duurt echter nog jaren, eer alle landen (en zeker India) deze conventie ook echt in de eigen wetgeving hebben geïmplementeerd.

Zr. Jeanne vertelt dat het groeien en verspreiden van de beweging ligt in de kracht van de armen, van de vrouwen en van de kinderen, met een uithoudingsvermogen.
“Als we het samen doen, dan KAN het!”, is haar leidmotief.
Ze heeft zichzelf nooit alleen verantwoordelijk gevoeld. “Samen gaan we dit aanpakken…”, zei ze steeds weer.

De kern van haar verhaal ligt in het erkennen van ieder mens ALS MENS. Het laten voelen dat ieder mens waardevol is. Huisarbeidsters voelden zich NIETS. Ze werden als slaven behandeld, verdienden vaak alleen afgedankte goederen, werden uitgebuit en misbruikt. Alle jonge vrouwen wilden stewardess worden… Toen ze de jonge vrouwen kon laten voelen dat zij nét hetzelfde deden: eten maken, dit opdienen, opruimen, iedere dag weer opnieuw beginnen, voelden deze zich erkend. “Ik ben van betekenis…” Bij het voelen van de eigen betekenis, de eigen trots, begint iedere doorbraak.
Iemand die zich gewaardeerd voelt in zijn werk, voelt zich veel beter in zijn vel. Hij/zij creëert een betere sfeer op het werk én thuis.  Zo ontstaat een vredesbeweging VANUIT rechtvaardige arbeid.

Een eerste pijler van haar werk is: VERZET.
Remco Campert zegt daarover: “Verzet is jezelf een vraag stellen en die dan aan anderen stellen…”
Jeanne vroeg zich af: “Dit misbruik van deze vrouwen, is dat normaal? Is daar niets tegen te doen?” Ze stelde die vraag aan haar medezusters. Zo kwam de bal aan het rollen.
Heel haar verhaal is trouwens een mooi voorbeeld van “geweldloos verzet”. Net zoals Martin Luther King letterlijk ging zitten met een groep van mensen, of een stille mars hield, is ook Jeanne bij haar groep vrouwen gaan zitten, rond een politieauto. Een vrouw werd valselijk beschuldigd van juwelenroof, en dat liedje kon niet doorgaan… Dus zette ze zich bij de groep van 100 vrouwen.

De tweede pijler is HOOP.
Tagoré: “Vertrouwen is de vogel die het licht al voelt én al zingt… als de dageraad nog duister is…”
Wie hoop heeft, gaat altijd verder. Ook al is het eindresultaat nog niet in zicht.

Haar derde pijler is VORMING, INFORMATIE.
Door vorming te geven, geef je mensen hun eigenwaarde weer. De meesten willen een stiel leren. Maar ook leren lezen en schrijven, is een recht.

DSC03147

Ze vertelt over de groei van de beweging, over de kracht van de jongerenwerking.
Maar evengoed over haar tegenslagen. “Wanneer een verkrachte jonge vrouw op een goede manier voor de rechter wordt verdedigd, wanneer er voldoende en goede getuigen zijn, en de dader wordt toch vrijgesproken, dan wéét je dat de rechter is omgekocht. Dan zakt de moed je in de schoenen.”
Ze praat dan met haar gemeenschap, laat zich leiden door het evangelie, zoekt kinderen op, of … maakt een grote kastrol soep! Telkens loste de mismoed op en maakte plaats voor kracht en moed. Ze laat zich leiden door de woorden van het evangelie: “Sta op en GA!”. Ze vertaalt dit als: “Blijf niet bij de pakken zitten. Neem uw verantwoordelijkheid op en breng het over op anderen!”

Een groepje jongeren tussen de 8 en 16 jaar had een eigen jongerenwerking. Ook zij dachten na over rechtvaardigheid rond werk. Toen zij een mooie som van 50 euro ontvingen, kozen zij er samen voor om met z’n allen met de trein naar de hooggeplaatsten te gaan. “Wij gaan hen daar vertellen dat het zo niet meer kan. Zij moeten weten dat wij worden uitgebuit.”
Spontaan zie ik de jongeren van bij ons: Anuna De Wever, (en wat verder:) Greta Thunberg. Ook zij staan op, verplaatsen zich en geven aan de hooggeplaatsten, steeds opnieuw, dezelfde boodschap: “Moeder aarde wordt uitgebuit ! Stop daarmee. Zorg voor een gezonder evenwicht. Stop met het uitbuiten van deze vrouw. Zonder deze vrouw (de aarde), staan we NERGENS!”
Geweldloos verzet op vele fronten.

Jeanne Devos wil de kracht van SAMEN bundelen TEGEN de MACHT van de wereld.
Ze heeft een heel grote steen verlegd in, wat er wereldwijd aan het gebeuren is: mensen verzetten zich tegen machtsmisbruik. Het is gedaan met uitbuiting. Mensen nemen het niet meer.

Wat ik het meest onthoud van haar uiteenzetting, is:
Doe vandaag wat mogelijk is. En iedere dag komen er weer andere mogelijkheden.

Aan tafel bij Marijke – 14 januari 2020

Deze avond bracht ‘de wind’ ons door de donkere nacht tot bij Marijke. Onderweg zagen we sporadisch nog enkele overgebleven kerstlichtjes heen en weer waaien. Voor vele mensen zijn de kerstdagen voorbij. Alhoewel de kersttijd nog loopt tot 2 februari, tot hij afgesloten wordt door het christelijk feest ‘Lichtmis‘.

Aangekomen bij Marijke werden we vriendelijk ontvangen door een vreugdevriendin. Marijke zelf en nog een paar ‘Samen in Vreugde-gangers’ waren nog onderweg. Geen probleem, wij konden al naar binnen en begonnen onze gerechtjes op te warmen en de tafel te dekken.

Toen iedereen er, was genoten we, na het zingen van ‘Ubi caritas’, van al het lekkers. Deze avond maakte ik kennis met een ‘chef-kok-vreugdevriend’. Blij je te leren kennen! Hij maakte voor ons een heerlijke aperitief waar we mee toostten op ‘Samen in Vreugde-vriendschap‘. Hij had ook gezorgd voor enkele andere culinaire bereidingen. Lekker!

Het gesprek aan tafel ging aanvankelijk over de bereiding van de gerechtjes. Maar ook andere onderwerpen kwamen aan bod. Zo werd er verteld over het idee dat aan het groeien is om de tuin van Marijke te vernieuwen op een ecologische en bijzondere wijze. De manier van werken in kwekerij Mouws (het onderwerp van een voorbije donderdagsamenkomst), die streeft naar natuurlijke kweekwijze, spreekt hierbij zeker aan.

Na de maaltijd maakten we het stil. Vier kaarsjes brandden rond een liefelijk vaasje met viooltjes. Het evangelie van Marcus (1, 21-28) werd gelezen en we deelden met elkaar wat ons raakte:

 • Jezus’ innige verbondenheid met God de Vader -> = Zijn gezag
  • Waar Hij als leraar optrad, waren de mensen buiten zichzelf van verbazing over zijn leer, want Hij onderrichtte als iemand die gezag bezit.
 • Soms hebben we zelf veel overtuigingen, een vast stramien
  • loslaten, terug met ‘open mind bekijken…
  • Ons hart openstellen, kijken in verbondenheid met de Vader..
  • Het leven is een gave -> afstemmen op die gave…
 • Vragen voor gebed -> is niet bidden om gezag, maar om verbondenheid met de Vader…
 • Brood delen -> Lichaam van Christus -> word zoals Jezus...
 • Jezus haalt het kwaad weg bij die man. Hij stuurt die man niet weg. De man zelf op zich is goed.
  • Je bent veel meer dan wat je doet of gedaan hebt. Je bent dierbaar…
 • Het kwade zelf verjagen -> Door Christus’ hulp in te roepen.

Vanuit dit evangelie blijven streven naar :

 • Een gevoel van verbondenheid binnen Samen in Vreugde is het werk van God de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
 • Het verlangen om een levende geloofsgemeenschap te zijn die tussen de mensen staat…

We beëindigden het evangeliegesprek met het lied ‘Neem mij aan zoals ik ben’.

Verbonden met Hem en met elkaar, weer wat gegroeid als geloofsgemeenschap, gingen we bemoedigd terug naar onze eigen leefomgeving…

Lieve groetjes van Petra