Hoe concreet?

In onze gemeenschap beleven we ons samenzijn in de Geest van Vreugde zowel in contemplatie (inkeer), als in actie (inzet).

Contemplatief : ons intens verlangen is steeds dicht bij de Heer te zijn, door:

  • samen te bidden
  • in stilte te luisteren naar wat de Heer ons wil zeggen
  • vanuit en over het evangelie met elkaar in gesprek te komen (contemplatieve dialoog)
  • stille aanbidding
  • samen eucharistie vieren
  • samen zingen.

Deze verbondenheid in de Heer mondt uit in een intense verbondenheid met onze medemensen: het verlangen om Zijn Gebod van Liefde actief en radicaal toe te passen.

De actie krijgt vorm in een nieuwe evangelisatie, vertaald in een eigentijdse vorm en taal.  Wij willen de vreugdeboodschap naar onze medemensen uitdragen, niet alleen verbaal, maar ook door (dienende) actie in sterke liturgische tijden van het jaar zoals Kerstmis, Pasen, Pinksteren : bijv. zingen in de gevangenis – de stille statie op de grote Markt te Hasselt – rozen brengen aan de zieken …
Het speelse, blijmoedig–lichte element is van wezenlijk belang in onze enthousiaste en dynamische beleving, evenals humor, verbeelding en enthousiasme, dynamisme, kleur, kunstzinnigheid en creativiteit en zeker ook de stilte om het vreugdevuur te ontvangen.
Ons logo ‘de wandelende vreugdebode’ wil daarvan een uiting zijn. Daarin spelen ook religieuze dans, zingen en musiceren een belangrijke rol.

Ons getuigen is een gratuit, eenvoudig aanbieden van onze overvloed aan Liefde en Vreugde en tegelijk zijn onze samenkomsten voor onszelf een welkome stimulans voor ons dagelijks leven.

Structuur en ritme van samenkomen

Stichter en inspirerend bezieler van onze gemeenschap is Marijke.  Samen met Ria en Luc draagt zij de eerste verantwoordelijkheid voor de inspiratie en werking van onze gemeenschap en de contacten naar buiten (bisdom, kerkverantwoordelijken, parochies…).

Een ‘kleine kern’, die regelmatig samenkomt, evalueert, ondersteunt en oriënteert de werking van de gemeenschap. Daarin zetelen samen met Marijke: Ria en Luc, Zuster Nina, Koen, Berty en Vera.

De gemeenschap is geëvolueerd naar verschillende samenkomsten in de maand met ieder zijn eigen kleur. De gemeenschap biedt een waaier aan mogelijkheden waar ieder naar eigen behoeften en kunnen uit kan kiezen.

Iedere samenkomst is gebouwd op de volgende peilers : het delen van elkaars leven, samen (eucharistie)vieren, zingen, eten, bidden en stilstaan bij het evangelie, tijd voor spirituele vorming.

Een keer per maand komen we op zondag en op donderdag samen in het Pastoraalcentrum in Hasselt en op zondag in Gentbrugge. Op deze samenkomsten is iedereen welkom. Voor jongeren en kinderen is er een eigen programma.

Rondom de beweging groeit een bredere kring van belangstellenden, die zich op de één of andere manier aangesproken weten door de spiritualiteit van de Vreugde en occasioneel deelnemen aan bepaalde activiteiten.

Vanuit deze groep is een bidgroepje gegroeid, dat twee keer per maand op de dinsdagmorgen samenkomt in Herkenrode. Intussen is er ook een bidgroepje ontstaan in Antwerpen (Boechout) en een Bijbel-gespreksgroep op maandagavond te Sint-Truiden.

De jaarlijkse bezinningsdagen vinden plaats rond de Pinksterdagen.  Ook aan persoonlijke begeleiding wordt aandacht besteed, o.a. door de retraite in augustus.

Om aan de hedendaagse spirituele noden van gezinnen en anderen tegemoet te komen worden tijdens de zomermaanden een kasteelvakantie en een abdijvakantie georganiseerd.
Voor de kleinsten onder ons is er jaarlijks een kinderweekend in de veertigdagentijd en voor de jongeren de tienerdagen rond Allerheiligen.
De vakantie wordt afgesloten met een familiedag voor iedereen die zich betrokken voelt bij “Samen in Vreugde”.
In het voorjaar komen we samen om te musiceren op de jaarlijkse muziekdag

Vanuit al deze samenkomsten groeide de religieuze dansgroep en ontstond ons logo: het bloemenmannetje. De dansgroep komt wekelijks samen op woensdagavond, onder de leiding van Linda en Mieke.

Het hele jaar door verzorgen wij een bescheiden rubriekje in de krant Even Stilstaan.
Op Goede Vrijdag staan we met een Stille Statie op de Grote Markt te Hasselt
Op Paasdag brengen we rozen aan de zieken in enkele ziekenhuizen
Verder ondersteunen we maandelijks de eucharistievieringen in de gevangenis

%d bloggers liken dit: