Verslag donderdag bijeenkomst

14/11/2019

Met een 10 tal vrienden begonnen we de samenkomst met een Eucharistieviering en in de namiddag hebben we aanbidding gehouden. Na de viering spraken we nog eens over de impact van Laudato Si. Er werd  in een document samengevat wat we reeds gedaan hadden en de checklist van vorige samenkomst werd er nog bijgehaald. De basis van een ecologische ommezwaai ligt in een algemene ecologische bekering. Die begint bij jezelf en  gestoeld op gebed zal ze aanstekelijk werken. Het doel van de checklist is niet zozeer de lijst op zichzelf navolgen. Het gaat erom aandacht te hebben voor onze ecologische voetafdruk die moet verkleinen.

Na de aanbidding vertelde Berty over een boomkweker waarmee hij vroeger zaken deed. Die man is in die kringen opgemerkt voor de manier waarop hij omgaat met het kweken van jonge planten. Berty kende die man met zijn werkwijze al van 30 jaar geleden. Hij deed niet mee in de veldslag om zo rap en zoveel mogelijk geld te verdienen. Hij  investeerde in duurzaamheid: volgens hem is duurzaamheid gezondheid van geest en lichaam. In die tijd was hij een voorloper van de geest die zou werken in Laudate Si. Het is goed te horen dat mensen die je niet kent, op heel gewone wijze dagelijks de strijd aangaan tegen louter winstbejag, de strijd voor duurzaamheid voor de mens en zijn omgeving.

Prijsuitreiking, schrijfwedstrijd Even Stilstaan, 2de editie.

Omdat de winnares van de schrijfwedstrijd niet aanwezig kon zijn op de officiële prijsuitreiking, is er te Melveren een tweede editie doorgegaan.

Het was een vreugdevolle bedoening. Een talrijke groep ‘Samen in Vreugde – gangers’ waren aanwezig. We klonken samen op onze eregast, de winnares.

Uiteraard werd het winnende stukje door de winnares zelf voorgedragen en zelfs geduid. Prachtig.

Ook alle andere in de prijzen gevallen stukjes werden nog eens voorgelezen. En een vleugje muziek als intermezzo kon niet ontbreken.

Dan was het tijd om de prijs te overhandigen. Een kunstwerk wat de naam ‘De engelbewaarder’ kreeg, werd door de kunstenares zelf overhandigd en door de winnares blij verrast in ontvangst genomen.

Om deze gezellige namiddag goed af te sluiten werden we nog getrakteerd op koffie en een heerlijke zelfgemaakte taart.

Petra

Aan tafel bij Marijke

De klok is terug gezet, het is wintertijd. Daardoor was het donker toen we bij Marijke arriveerden. We belden aan en werden zoals gewoonlijk hartelijk ontvangen.

Alvorens we onze meegebrachte gerechtjes begonnen op te warmen, kregen we nog een goede uitleg over hoe de rozenkrans te bidden. Er werden zelfs paternosters in een mooi etuitje uitgedeeld aan diegenen die er nog geen/geen meer hadden. Hartelijk dank!

Samen dekten we de tafel. En na het zingen van ‘Ubi caritas’ konden we gezellig bijpraten en genieten van een lekker feestmaal: soep, hoofdgerecht en dessert. Na het afruimen van de tafel maakten we het stil en werden de kaarsjes aangestoken.

We lazen het evangelie van Lucas 14, 15-24 en we vertelden elkaar wat ons raakte :

 • Jezus bereidt een feestmaal voor ons…
 • Hij nodigt ons uit en wij maken excuses...
 • Zoek eerst het koninkrijk Gods en de rest word je geschonken…
  • Kijk naar wat ‘echt’ belangrijk is…
  • Bewust zijn van de vruchten van de Geest
  • leven in Zijn Geest…
  • als we niet verbonden zijn, zijn we gauw over ons paard heen, te vlug, te druk,…

Nog enkele mooie uitspraken :

 • ” Als je tegenwerking voelt, moet je het juist doen. “
 • Als je God hebt, heb je alles.
 • JA zeggen tegen GOD. “

Het evangeliegesprek werd naar trouwe gewoonte afgesloten met het lied ‘Neem mij aan zoals ik ben’. Prachtig. Nog even werd de afwas gedaan en alles netjes opgeruimd.

Verbonden met Hem en elkaar begaven we ons, terug door het donker, ieder naar zijn eigen woonplaats.

Petra

Ontmoetings-en bezinningszondag 27 oktober 2019

Zr. Kaat schreef eigenhandig met veel inspanning een verslagje van 27/10.
Ze stuurde het per post. .. Mooi!

Ik mail het jullie door – haar eigen handschrift is evenwel veel mooier…

Zondag 27 oktober kwamen we samen, niet in het PCS te Hasselt, maar in St. Truiden, waar de tentoonstelling loopt over Franciscus en de sultan.

Pater Bob van Laer gidste, ons gedurende meer dan een uur. Met veel vuur maakte hij ons duidelijk hoe Franciscus weigerde – in de tijd van de kruistochten – de moslims te zien en te bejegenen als gevaarlijke veroveraars. Moslims zijn voor hem ook mensen naar Gods beeld en moeten dus, voor alles, als medemensen benaderd worden.

Vooraf werden we “vorstelijk” ontvangen bij Rita voor onze picknick, waar we bijna in feeststemming aankwamen onder de indruk van de mooie rustige eucharistieviering met zangkoor en samenzang in de O.L. Vrouw Kerk.
Ook de homilie over hoogmoed en nederigheid, minachting en respect, over zelfverheerlijking en openheid – naar God – maakte diepe indruk.

Tot zover…van Zr. Kaat          Ze schreef er nog bij: “Zo goed als het kan…..”

Ingestuurd door Marijke

Aan tafel bij Marijke


22 oktober 2019

We stapten uit de auto en vooraleer we de deurbel konden indrukken deed Marijke al open. Na een hartelijke begroeting begonnen we – in de keuken – onze meegebrachte gerechtjes op te warmen. De tafel was al gedekt. In de veranda werd meneer konijn nog getrakteerd op een proper huisje en een lekkere maaltijd. De nog aanwezige tuinmaterialen, die door 4 sterke mannen van ‘Samen in Vreugde’ in het weekend waren gebruikt, werden opgeruimd. En door de deuropening kon je een mooi verzorgde tuin aanschouwen, klaar voor de winter. Dikke merci!

Nadat eenieder klaar was met zijn of haar taakje, konden we aan tafel.
We zongen ‘Ubi caritas’ en genoten van de heerlijke gerechtjes en onze conversatie…

Enkelen waren de avond voordien naar “Christen Forum” geweest in het cultureel centrum te Hasselt. Prof. Dr. Johan De Tavernier maakte indruk met zijn uiteenzetting van ‘Laudato Si’.  Vermits ‘Laudato Si’ binnen ‘Samen in Vreugde, christenen in weer en wind’ steeds weer opduikt, werd het ook nu de gespreksstof aan tafel…

Het gesprek werd beëindigd en de tafel afgeruimd. Tijd nu om het stil te maken voor het evangelie van de dag : Lucas 12, 35-38. We vertelden elkaar wat ons raakte. Hierna een korte bloemlezing.

 • Jezus die naar de bruiloft is…
  • bruiloft = teken van houden van elkaar/trouw blijven.
 • Een Jezuïet vertelde : Bruiloft van Kana.
  • = bruiloft met ieder van ons, Hij is onze bruidegom.
 • Om de Liefde wakker te houden
  • Nu leven, nu waakzaam zijn
 • Houd je lamp brandend. Leef met Hem in Liefde. Dan is het leven een feest, ook al is het soms moeilijk…
 • Marijke verwees naar de homilie in de eucharistieviering van ’s morgens, waarin de priester vertelde :
  • Jezus doet ook dikwijls een schort aan om ons te dienen.
   Die dienende houding geeft Hij ons als wij Hem graag zien.
  • Een mooi beeld: het wederzijds houden van elkaar.
 • Hij kan maar feest met ons vieren als we van Hem houden.
 • Uit het voorwoord kwam ook:
  • Hij roept ons op om ‘bewust’ te zijn van Zijn aanwezigheid, door op zoek te gaan naar Zijn Liefde -> onthechting en waakzaamheid
 • Uit het nawoord kwam ook :
  • We mogen blij zijn dat we Jezus kennen -> via Hem kunnen wij tot God komen.

Het evangeliegesprek sloten we af met het mooie lied ‘Neem mij aan zoals ik ben‘.

En in Zijn Liefde namen we afscheid van elkaar.

Petra

thuisfront mei 2019

Zaterdag 18 mei  stonden we aan ingang van de gevangenis van Hasselt . Het was opnieuw een zinvol gebeuren dat veel vreugde gaf aan de bezoekers en aan de aanwezige vreugdevrienden. Berty en Vera hadden weer gezorgd dat alles pico-bello aanwezig was.  De vreugde was overvloedig.

Ook nu weer wilden we al wie de gedetineerden niet vergeten en hen komen bezoeken een hart onder de riem steken. ’s Morgens vroeg, voor dag en dauw kwam Paul Dauwe, directeur, ons, vrijwilligers, een hart onder de riem steken. Het was leuk en bemoedigend. We mochten weer op veel bijval rekenen. Er waren vluchtige maar hartelijke ontmoetingen met bezoekers. Sommigen namen de tijd om even met ons in gesprek te gaan. Vrienden van de Fazenda da Esperança uit Achel ondersteunden ons met muziek en zang. Zij, de aanwezige kinderen en nog zoveel meer zorgden doorheen de dag voor vreugdevolle bewegingen.

.

Pasen 2019

 

Op Paasdag hebben wij de mooie traditie om de zieken in enkele ziekenhuizen te verrassen met een bezoekje en een roosje. In samenwerking met de pastorale dienst van de ziekenhuisgroep Jessa werden ook dit jaar weer op de drie campussen (Hasselt/Herk-de-Stad) rozen gebracht bij de zieken. Elk jaar opnieuw worden we getroffen door de blije flikkering in de ogen van vele zieken. Wij vinden het belangrijk om dit op Paasdag zelf te doen omdat er steeds mensen zijn die op die dag geen bezoek krijgen. Door een roosje willen we ook hun Pasen een beetje opfleuren.

Muziekdag 2019

In Melveren ging op zaterdag 6 april jl. de zesde muziekdag door. Het begint al een mooie traditie te worden. Het was weer een geweldig toffe dag die afgesloten werd in de kerk van Schurhoven met de eucharistieviering.

Veel dank aan iedereen die ervoor zorgde dat dit weer een succes werd. Vooral aan Wim die het allemaal in goede banen heeft geleid. Hij moet vaak heel veel geduld met ons hebben . En toch… steeds met de glimlach. Van vreugde gesproken!

Vreugde in Brussel

Niet door de loopwedstrijd maar door Samen in Vreugde. Op zondag 27 mei trokken een zevental vreugdevrienden naar Brussel om in de voetsporen van Jan Vermeire Poverello te ontdekken.

Berty postte een paar foto’ s. Je kan ze zien op: https://photos.app.goo.gl/KDSjurLcpWSYzCfM2

40 jaar geleden zag Poverello het daglicht. Naar aanleiding hiervan heeft men binnen Poverello een ‘Wandeling in de voetsporen van Jan Vermeire’ uitgewerkt. Wij volgden de opmerkelijke ervaring van Jan Vermeire ruim 40 jaar geleden, toen hij in Brussel aankwam en vooraleer hij Poverello stichtte. Tijdens deze wandeling ontdekten we de gemoedstoestand van Jan bij het begin van Poverello. Het parcours dat we aflegden heeft hij beschreven in een brief in 1994. Wij trokken door het Brussel van vandaag, langs de Marollen naar de Grote Markt over een afstand van ongeveer 6 km met enkele haltes. Bij elke halte zongen we een lied, stonden we even stil bij een tekst van Jan Vermeire en baden samen.
Dit was het programma:

 • Om 9.30 uur vanuit Hasselt met de trein richting Blankenbergen.
 • Om 10.48 uur kwamen we aan in Brussel-Zuid.
 • Om 11.10 uur
  • we werden verwelkomd bij  Poverello – Zuinigheidsstraat 4 – B-1000 Brussel met een lekker tasje koffie
  • inleiding op de wandeling van die namiddag.
 • Om 12.00 uur
  • Eucharistieviering in de eetzaal van Poverello
  • eigen picknick  (soep en koffie werd ons aangeboden door Poverello).
 • Om 13.30 uur  ‘Wandeling in de voetsporen van Jan Vermeire’.
 • Omstreeks 16.30 uur
  • afsluiting in het Poverello-huis
  • samen nog iets genuttigd.
 • Om 18.12 uur in Brussel-Zuid: trein richting Hasselt.

 

Pinksterretraite – een getuigenis

Ik mocht vorige week mee op retraite in Brecht samen met ‘Samen in Vreugde, christenen in weer en wind’. Nu ik weer thuis ben in Turnhout laat ik deze dagen opnieuw voor ogen komen en ik voel de nood om er iets van aan de gemeenschap terug te geven.  

Berty heeft veel foto’s gemaakt en dat is altijd fijn om zo te kunnen terugkijken, maar echt weergeven wat we daar beleefd hebben is moeilijker. Ik wil mezelf een lid van ‘Samen in Vreugde’ noemen van op afstand. Zo kwam ik met een tiental mensen samen die ik niet kende maar toch voelde ik me niet vreemd. Van in het begin voelde ik een warmte die deugd deed. Zin om iedereen beter te leren kennen. Dat gebeurde ook in de loop van de eerste en tweede dag, toen bleek dat mijn start van deze dagen me zwaar viel. De betrokkenheid op mijn pijn door Noëlla, en de openheid van de groep naar mij was heel helend, genezend. We hebben hard gewerkt allemaal om de vreugde te beleven en dat doet iets met een mens, met mij.
Het heeft me sterk verbaasd dat men die vreugde zo intens kan beleven en wil delen met elkaar en met mij! Voor mij is het niet zo gewoon om zo eerlijk, open en vrij over het beleven van Gods aanwezigheid te getuigen. Het is een aanzet geweest om zelf te duiken in Zijn Liefde en die in mijn hart verder toe te laten. 

HARTelijk dank aan alle deelnemers voor deze kans die jullie me gaven.

Bij de bidgroepjes geven ze ons hou-vast-puntjes. Bij de retraite was er blijkbaar een hou-vast-psalm… Psalm 16 kreeg er een bijzondere betekenis. We zouden er nog van horen.

 

Berty stuurde nog een hele reeks foto’s, een mooie herinnering.