Bidgroepjes

Het gebedsgroepje van Herkenrode begon op 9 oktober 2007. Nu bijna 10 jaar later bestaan we nog. Marijke en Mieke zijn de oudste leden.

Om de twee weken, op dinsdagmorgen, komen we samen om te bidden. Wie wil kan de Eucharistie bijwonen, samen met de zusters. Daar horen we van de priester al een eerste commentaar op het evangelie van de dag. Aansluitend om 10u tot ongeveer 11u bidden we samen in de kerk.

We beginnen met een korte uitwisseling, over het houvastpuntje van de vorige keer, en ook over het reilen en zeilen van het gewone leven.  Dan starten we de lectio divina. Dat wil zeggen:  we lezen het evangelie van de dag opnieuw en staan stil bij een zin die ons opvalt. We herlezen het evangelie en laten de Heer tot ons spreken. Om precies te zijn zeggen we: “ Jezus zegt tot mij: …”. Dan herlezen we opnieuw en we antwoorden op hetgeen Jezus ons zegt.

Daarna dragen we onze gebedsintenties en deze van de mensen die er speciaal om vroegen op aan Moeder Maria. Iedereen, of hij nu al dan niet kan deelnemen aan het bidgroepje of aan de andere activiteiten binnen Samen in Vreugde, kan steeds zijn bijzondere intenties, zorgen en noden aan het gebed van de groep toevertrouwen. We geloven dat de Heer naar ons samen bidden luistert en ons verdriet en zorgen draagt. We sluiten af met een Weesgegroet.   Als Mieke erbij is dan wordt het gezongen.

Dan zoeken we een houvastpuntje; een stille leidraad voor de volgende twee weken.

Het formuleren is niet altijd gemakkelijk, eerst moeten we het eens zijn over de inhoud, en dan hoe dat te verwoorden. We willen dat het kernachtig blijft zodat we het gemakkelijk kunnen onthouden, en dat het ook voor anderen iets kan betekenen.

Daarna  gaan we een hapje eten, en door de verbondenheid van het bidden, gaat het er vreugdevol aan toe. We praten over alles wat ons bezighoudt, afspraken maken, soms raad vragen, gewoon familienieuws. Het is altijd vanuit een diepe vreugde.

Na dat etentje zijn er nog enkele van het groepje die in de mooie omgeving van Herkenrode gaan wandelen. Christenen, in weer en wind.

Het is goed om samen te bidden. Het is Christus Die dat goede maakt onder ons. Het Zijn Geest die ieder van ons telkens opnieuw aanspoort om te gaan. We mogen dankbaar zijn.

%d bloggers liken dit: