Pinksteren!

‘Altijd opnieuw geloven,
twijfels overwinnen,
niet gemakkelijk,
maar toch…’

‘Vertrouw in de onuitputtelijke kracht
van Gods Liefde – Geest
Die bracht ons samen
en houdt ons bijeen in Hem.’


‘Maken jullie nog veel meer mensen gelukkig in deze wereld 

en verkondig verder zijn lof,  
zijn daden, de daden van de Heer!’


Deze quotes van Pater Bob Jansen s.j. vertellen iets over het Pinkstergebeuren.
De leerlingen van Jezus voelden zich in de steek gelaten. ‘Waar is  Jezus nu? Hij had gezegd dat hij altijd bij ons zou blijven…’ Na zijn overlijden en zijn Hemelvaart blijven de leerlingen vertwijfeld achter.
Zo gaat het ook met ons, soms voelen we ons verdrietig, in de steek gelaten, waarom overkomt mij dit? Wat gebeurt er toch allemaal in de wereld? Op die momenten blijven geloven dat het beter wordt, dat er altijd hoop is, dat vraagt moed en vertrouwen.  

En dan het Pinkstergebeuren! De Geest openbaart zich zo vurig en er verandert iets in de harten van de apostelen. Het is alsof de puzzelstukjes in mekaar vallen. Ze voelen nu dat God’s liefde, God’s Geest werkelijk bestaat en dat er een onuitputtelijke kracht vanuit gaat.

Moge ook wij steeds weer deze Pinksterervaring beleven en uitdragen.
Laten we danken en bidden voor de gave van de H. Geest, Gods liefde en kracht die in ons en in de wereld woont en werkt, vaak anders en meer dan we vermoeden!
Het kan eigenlijk elke dag Pinksteren zijn…

%d bloggers liken dit: