Pinksterretraite Brecht

Maandag 30 mei 2022
We zijn gastvrij ontvangen door de zusters van Nazareth. Zuster Theresia was er om ons op te vangen. Daarna hebben we in de filmzaal een mooie powerpoint  gezien over het klooster en over hoe de zusters hun kloosterleven beleven.

We hebben de woorden van zuster Theresia meegenomen naar de eerste inleiding van Marijke. Het thema was hoe de H. Geest werkt in het synodaal proces dat onder impuls van onze paus gestart is in de kerk. Belangrijk is de ontmoeting, luisteren naar wat de H. Geest ons zegt, onderscheiden van waar het komt.

Dinsdag 31 mei
De inleiding zette ons verder aan het denken over de H. Geest. Na de middag maakten we onder leiding van Lut een wandeling in de mooie, groene omgeving van het klooster.

Woensdag 1 juni
Mieke heeft ons ’s morgens verrast met een mooi gedicht:

Geest van ’t water,
klater, schater.
Lacht vol pracht
en vol plezier.
Mag ik je minnen,
opnieuw beginnen
op dit moment
nu en hier.

Gods geliefde
mag ik wezen
gedragen
door de H. Geest.
Nooit nog zal ik
verloren wezen
‘k dans als een blad
op Gods rivier.

De inleiding van woensdag ging onder andere over de nederigheid met een tekst van paus Franciscus (van 2016): Een groot hart en een nederige ingesteldheid zijn de trekken van een christen.

               Noëlla G.

Pinksteren!

‘Altijd opnieuw geloven,
twijfels overwinnen,
niet gemakkelijk,
maar toch…’

‘Vertrouw in de onuitputtelijke kracht
van Gods Liefde – Geest
Die bracht ons samen
en houdt ons bijeen in Hem.’


‘Maken jullie nog veel meer mensen gelukkig in deze wereld 

en verkondig verder zijn lof,  
zijn daden, de daden van de Heer!’


Deze quotes van Pater Bob Jansen s.j. vertellen iets over het Pinkstergebeuren.
De leerlingen van Jezus voelden zich in de steek gelaten. ‘Waar is  Jezus nu? Hij had gezegd dat hij altijd bij ons zou blijven…’ Na zijn overlijden en zijn Hemelvaart blijven de leerlingen vertwijfeld achter.
Zo gaat het ook met ons, soms voelen we ons verdrietig, in de steek gelaten, waarom overkomt mij dit? Wat gebeurt er toch allemaal in de wereld? Op die momenten blijven geloven dat het beter wordt, dat er altijd hoop is, dat vraagt moed en vertrouwen.  

En dan het Pinkstergebeuren! De Geest openbaart zich zo vurig en er verandert iets in de harten van de apostelen. Het is alsof de puzzelstukjes in mekaar vallen. Ze voelen nu dat God’s liefde, God’s Geest werkelijk bestaat en dat er een onuitputtelijke kracht vanuit gaat.

Moge ook wij steeds weer deze Pinksterervaring beleven en uitdragen.
Laten we danken en bidden voor de gave van de H. Geest, Gods liefde en kracht die in ons en in de wereld woont en werkt, vaak anders en meer dan we vermoeden!
Het kan eigenlijk elke dag Pinksteren zijn…