Zondag 24 november 2019

Ons groepje was klein maar fijn….

We kwamen samen bij mij thuis in Melveren.

Uit het nieuwste boekje van Nicolaas Sintobin, “Wat deed God voor Hij de wereld schiep“, kozen we uit de 51 vragen, vraag 39  “Heeft het lijden zin?” Kan jij iets leren van de wijze waarop Jezus omging met lijden?

Enkele gedachten:

 • Ja, ik leer eruit met mijn beperktheden liefdevol om te gaan en niet bitter te worden.
 • Niet mezelf op de eerste plaats te zetten
 • Jezus is mens willen zijn tot ín het lijden en de dood om ons te laten zien, dat alle   moeilijkheden dóor-liefd en door-wonnen kunnen worden om uiteindelijk in te groeien in Zijn koninkrijk van Liefde
 • Het lijden op zich heeft geen zin, maar door het te beleven met en zoals Jezus, krijgt het  geweldig veel zin voor mezelf en anderen.

We hebben veel deugd beleefd aan ons biddend sprekend en gezellig samen zijn.

Marijke

 

Aan tafel bij Marijke – 19-11-2019

Na een heerlijke, koude, zonnige dag, arriveerden we in het licht van de maan bij Marijke. De temperatuur nog net boven het vriespunt. We waren niet de eersten, onze vreugdevrienden verwelkomden ons op de gekende warme manier. Eén van hen had de weg naar ‘aan tafel bij Marijke’ voor de eerste keer afgelegd. Hartelijk welkom!

Na het dekken van de tafel, het opwarmen van onze meegebrachte gerechtjes en het zingen van  ‘Ubi caritas’ ,wat trouwens prachtig klonk, konden we genieten van al dat lekkers en van een leuke babbel. Van relatie-retraite, over huwelijksjubileum en huwelijksreis, tot in de Scandinavische natuur… Het was een gezellig gesprek.

Hierna maakten we het stil. Het evangelie Lucas 19, 1-10 werd gelezen waarna we met elkaar deelden wat ons raakte :

 • Een zekere Zacheüs poogde te zien wie Jezus was…
 • Om Hem toch te zien, liep hij hard vooruit…
 • “Klim” vlug naar ‘beneden’…
  • Als je als “rijke” hoog staat en je wil naar beneden komen, is het wel “klimmen” dat je moet doen…
 •   Jezus zegt : ‘Want ook deze man is een zoon van Abraham’
  •  Jezus wil dat wij iedereen liefhebben en niemand uitsluiten
 •  Een echte ontmoeting tussen Jezus en Zacheüs :
  •  Zacheüs -> afleggen wat hindert
  •  Jezus -> Hij komt op voor Zacheüs, maakt voor hem de weg weer vrij en brengt hem terug in de gemeenschap…
 •  Bij wie kunnen wij aanvoelen wie openstaat, waar wij binnen kunnen…

Een vraagje dat dit oproept : Is het niet voldoende dat wij elkander ‘die Liefde van Hem’ betonen, om hen die weg te tonen?
Een antwoord : Een aanknopingspunt vinden om ‘echte ontmoeting’ te doen. Proberen te vinden ‘welke liefde’ heeft die ander nodig. De noden liggen dikwijls verschillend… -> = ‘die Liefde van Hem’…
We sloten het evangeliegesprek af met het lied ‘Neem mij aan zoals ik ben’. Mooi.
Na de afwas namen we met een gelukkig gevoel afscheid van elkaar.
In de vrieskou, onder een prachtige sterrenhemel, reden we terug naar huis.

Lieve groetjes van Petra

 

Verslag donderdag bijeenkomst

14/11/2019

Met een 10 tal vrienden begonnen we de samenkomst met een Eucharistieviering en in de namiddag hebben we aanbidding gehouden. Na de viering spraken we nog eens over de impact van Laudato Si. Er werd  in een document samengevat wat we reeds gedaan hadden en de checklist van vorige samenkomst werd er nog bijgehaald. De basis van een ecologische ommezwaai ligt in een algemene ecologische bekering. Die begint bij jezelf en  gestoeld op gebed zal ze aanstekelijk werken. Het doel van de checklist is niet zozeer de lijst op zichzelf navolgen. Het gaat erom aandacht te hebben voor onze ecologische voetafdruk die moet verkleinen.

Na de aanbidding vertelde Berty over een boomkweker waarmee hij vroeger zaken deed. Die man is in die kringen opgemerkt voor de manier waarop hij omgaat met het kweken van jonge planten. Berty kende die man met zijn werkwijze al van 30 jaar geleden. Hij deed niet mee in de veldslag om zo rap en zoveel mogelijk geld te verdienen. Hij  investeerde in duurzaamheid: volgens hem is duurzaamheid gezondheid van geest en lichaam. In die tijd was hij een voorloper van de geest die zou werken in Laudate Si. Het is goed te horen dat mensen die je niet kent, op heel gewone wijze dagelijks de strijd aangaan tegen louter winstbejag, de strijd voor duurzaamheid voor de mens en zijn omgeving.

Prijsuitreiking, schrijfwedstrijd Even Stilstaan, 2de editie.

Omdat de winnares van de schrijfwedstrijd niet aanwezig kon zijn op de officiële prijsuitreiking, is er te Melveren een tweede editie doorgegaan.

Het was een vreugdevolle bedoening. Een talrijke groep ‘Samen in Vreugde – gangers’ waren aanwezig. We klonken samen op onze eregast, de winnares.

Uiteraard werd het winnende stukje door de winnares zelf voorgedragen en zelfs geduid. Prachtig.

Ook alle andere in de prijzen gevallen stukjes werden nog eens voorgelezen. En een vleugje muziek als intermezzo kon niet ontbreken.

Dan was het tijd om de prijs te overhandigen. Een kunstwerk wat de naam ‘De engelbewaarder’ kreeg, werd door de kunstenares zelf overhandigd en door de winnares blij verrast in ontvangst genomen.

Om deze gezellige namiddag goed af te sluiten werden we nog getrakteerd op koffie en een heerlijke zelfgemaakte taart.

Petra

Aan tafel bij Marijke

De klok is terug gezet, het is wintertijd. Daardoor was het donker toen we bij Marijke arriveerden. We belden aan en werden zoals gewoonlijk hartelijk ontvangen.

Alvorens we onze meegebrachte gerechtjes begonnen op te warmen, kregen we nog een goede uitleg over hoe de rozenkrans te bidden. Er werden zelfs paternosters in een mooi etuitje uitgedeeld aan diegenen die er nog geen/geen meer hadden. Hartelijk dank!

Samen dekten we de tafel. En na het zingen van ‘Ubi caritas’ konden we gezellig bijpraten en genieten van een lekker feestmaal: soep, hoofdgerecht en dessert. Na het afruimen van de tafel maakten we het stil en werden de kaarsjes aangestoken.

We lazen het evangelie van Lucas 14, 15-24 en we vertelden elkaar wat ons raakte :

 • Jezus bereidt een feestmaal voor ons…
 • Hij nodigt ons uit en wij maken excuses...
 • Zoek eerst het koninkrijk Gods en de rest word je geschonken…
  • Kijk naar wat ‘echt’ belangrijk is…
  • Bewust zijn van de vruchten van de Geest
  • leven in Zijn Geest…
  • als we niet verbonden zijn, zijn we gauw over ons paard heen, te vlug, te druk,…

Nog enkele mooie uitspraken :

 • ” Als je tegenwerking voelt, moet je het juist doen. “
 • Als je God hebt, heb je alles.
 • JA zeggen tegen GOD. “

Het evangeliegesprek werd naar trouwe gewoonte afgesloten met het lied ‘Neem mij aan zoals ik ben’. Prachtig. Nog even werd de afwas gedaan en alles netjes opgeruimd.

Verbonden met Hem en elkaar begaven we ons, terug door het donker, ieder naar zijn eigen woonplaats.

Petra