Ontmoetings-en bezinningszondag 27 oktober 2019

Zr. Kaat schreef eigenhandig met veel inspanning een verslagje van 27/10.
Ze stuurde het per post. .. Mooi!

Ik mail het jullie door – haar eigen handschrift is evenwel veel mooier…

Zondag 27 oktober kwamen we samen, niet in het PCS te Hasselt, maar in St. Truiden, waar de tentoonstelling loopt over Franciscus en de sultan.

Pater Bob van Laer gidste, ons gedurende meer dan een uur. Met veel vuur maakte hij ons duidelijk hoe Franciscus weigerde – in de tijd van de kruistochten – de moslims te zien en te bejegenen als gevaarlijke veroveraars. Moslims zijn voor hem ook mensen naar Gods beeld en moeten dus, voor alles, als medemensen benaderd worden.

Vooraf werden we “vorstelijk” ontvangen bij Rita voor onze picknick, waar we bijna in feeststemming aankwamen onder de indruk van de mooie rustige eucharistieviering met zangkoor en samenzang in de O.L. Vrouw Kerk.
Ook de homilie over hoogmoed en nederigheid, minachting en respect, over zelfverheerlijking en openheid – naar God – maakte diepe indruk.

Tot zover…van Zr. Kaat          Ze schreef er nog bij: “Zo goed als het kan…..”

Ingestuurd door Marijke

%d bloggers liken dit: