Aan tafel bij Marijke


22 oktober 2019

We stapten uit de auto en vooraleer we de deurbel konden indrukken deed Marijke al open. Na een hartelijke begroeting begonnen we – in de keuken – onze meegebrachte gerechtjes op te warmen. De tafel was al gedekt. In de veranda werd meneer konijn nog getrakteerd op een proper huisje en een lekkere maaltijd. De nog aanwezige tuinmaterialen, die door 4 sterke mannen van ‘Samen in Vreugde’ in het weekend waren gebruikt, werden opgeruimd. En door de deuropening kon je een mooi verzorgde tuin aanschouwen, klaar voor de winter. Dikke merci!

Nadat eenieder klaar was met zijn of haar taakje, konden we aan tafel.
We zongen ‘Ubi caritas’ en genoten van de heerlijke gerechtjes en onze conversatie…

Enkelen waren de avond voordien naar “Christen Forum” geweest in het cultureel centrum te Hasselt. Prof. Dr. Johan De Tavernier maakte indruk met zijn uiteenzetting van ‘Laudato Si’.  Vermits ‘Laudato Si’ binnen ‘Samen in Vreugde, christenen in weer en wind’ steeds weer opduikt, werd het ook nu de gespreksstof aan tafel…

Het gesprek werd beëindigd en de tafel afgeruimd. Tijd nu om het stil te maken voor het evangelie van de dag : Lucas 12, 35-38. We vertelden elkaar wat ons raakte. Hierna een korte bloemlezing.

 • Jezus die naar de bruiloft is…
  • bruiloft = teken van houden van elkaar/trouw blijven.
 • Een Jezuïet vertelde : Bruiloft van Kana.
  • = bruiloft met ieder van ons, Hij is onze bruidegom.
 • Om de Liefde wakker te houden
  • Nu leven, nu waakzaam zijn
 • Houd je lamp brandend. Leef met Hem in Liefde. Dan is het leven een feest, ook al is het soms moeilijk…
 • Marijke verwees naar de homilie in de eucharistieviering van ’s morgens, waarin de priester vertelde :
  • Jezus doet ook dikwijls een schort aan om ons te dienen.
   Die dienende houding geeft Hij ons als wij Hem graag zien.
  • Een mooi beeld: het wederzijds houden van elkaar.
 • Hij kan maar feest met ons vieren als we van Hem houden.
 • Uit het voorwoord kwam ook:
  • Hij roept ons op om ‘bewust’ te zijn van Zijn aanwezigheid, door op zoek te gaan naar Zijn Liefde -> onthechting en waakzaamheid
 • Uit het nawoord kwam ook :
  • We mogen blij zijn dat we Jezus kennen -> via Hem kunnen wij tot God komen.

Het evangeliegesprek sloten we af met het mooie lied ‘Neem mij aan zoals ik ben‘.

En in Zijn Liefde namen we afscheid van elkaar.

Petra

%d bloggers liken dit: