Het was feest!

Een vreugdevolle dag. We vierden met een flinke groep mensen, vreugdevrienden, schrijvers en lezers, 10 jaar Even Stilstaan in PCS Hasselt.

Het weer was heerlijk. Na de prijsuitreiking konden we in een aangename sfeer buiten deelnemen aan een stiltewandeling. Een kort parcours met 5 rustpunten. Vijf verschillende thema’s nodigden ons uit om even stil te vallen. Iedereen had er veel deugd aan. Er was vreugde. Het was fijn dankzij de helpende handen van vele mensen. Na een korte zangstonde, sloten we af met een eucharistieviering.

Gods akker zijt gij – Groei in heiligheid

Wij waren aanwezig op de STARTDAG van ons Bisdom op woensdag  18 september jl.

Reeds in de namiddag was een ploegje vreugdevrienden druk bezig met het opbouwen van de stand van Samen in Vreugde. 

Het thema kreeg handen en voeten of liever gezegd het werd een heuse akker! Op een tapijt van eikels werden bussels stro en grote boeketten wilde bloemen en planten sierlijk geschikt. Op de ladder die tegen de muur geplaatst was kon je lezen hoe “Samen in vreugde, christenen in weer en wind ” je meeneemt en voor wie er voor open staat, je sport per sport helpt groeien in heiligheid. 

Je kon merken dat de stand met veel liefde en toewijding en belangeloze inzet van het team was opgebouwd.

Het jaarprogramma van 2019 (wat er nog van rest) én van 2020 werd aan de geïnteresseerden aangeboden. Een bijzonder rijk aanbod… voor elk wat wils.

Op een laptop liepen de mooie foto’s van de activiteiten van de beginjaren. Met dank aan onze technicus Serge. 

Alle deze foto’s zijn prachtige souvenirs die een duidelijk beeld geven hoe onze vereniging langzaam groeide vanaf het begin. 

Dé droom van Pater Bob Janssen die door Marijkes inzet en volharding een bijzondere realiteit is geworden. 

En nu allen op weg naar heiligheid …..

Aan tafel bij Marijke.

Op 10 september jl. kwamen we weer samen bij Marijke.
Iedereen is bij Marijke welkom en dat voel je meteen al bij het binnenkomen!

Er waren weer heerlijke gerechtjes meegebracht! We zongen het lied ‘Laudate omnes gentes’ en vervolgens konden we van de gerechtjes genieten en gezellig met elkaar een praatje slaan. Even bijpraten na onze laatste ontmoeting. Na het af- en opruimen, was het tijd om het stil te maken.

We lazen uit het evangelie volgens Lucas (Lc 6, 12-19). In stilte lieten we het binnenkomen. Om de beurt vertelden we elkaar wat ons raakte.

 • Jezus die naar de stilte van het gebergte gaat en in gebed de nacht doorbrengt met God…
 • Zo vindt Hij de juiste levensopvattingen…
 • Ze waren gekomen om Jezus te horen…
 • Er ging van Hem een kracht uit die allen genas…

Dit stemde ons hoopvol.

Marijke deelde met ons nog een stukje uit de eerste lezing : “want in Christus is de godheid in heel haar volheid lijfelijk aanwezig en in Hem hebt gij daar deel aan”.

We sloten af met het liedje ‘Neem mij aan zoals ik ben’. Mooi. Verbonden met Hem en met elkaar gingen we ieder weer onze eigen weg .

Lieve groet van

PetraIMG_2738

Engagement voor de schepping

“Samen in Vreugde, christenen in weer en wind” wil zich als groep laten meevoeren op de vleugels van de H. Geest die ons doorheen Kerk en wereld oproept ons “gemeenschappelijk huis” naar waarde te schatten.  We willen onze verantwoordelijkheid als medescheppers ter harte nemen en handen en voeten te geven aan “Laudato Si” terwijl we zorg dragen voor de komende generaties.  De schoonheid van de schepping, die we met de voeten getreden hebben willen we opnieuw in haar volle glorie doen stralen .

We doen dit omdat we geraakt zijn door de schreeuw van:

 • Jongeren die verlangen naar een duurzame en hechte samenleving
 • De schepping die kreunt en barensweeën lijdt
 • De uitzichtloosheid van mensen aan de rand van de samenleving, dichtbij of veraf
 • De aandacht die Paus Franciscus vraagt voor een sterker engagement en een meer sobere en duurzame levensstijl in de strijd tegen de opwarming van de aarde en de klimaatcrisis

We voelen ons opgeroepen tot:

 • “Een diep luisteren met ons hart” naar de noden van de samenleving, dat ons in beweging zet om de handen uit de mouwen te steken
 • Luisterend bidden om de kracht van de H. Geest die ons aanvuurt en toerust om met daadkracht aan de slag te gaan.
 • Daadkracht in eigen leven, ondersteund en gedragen door medestanders.
 • Geloof in de kleine daden van mensen die begaan zijn met medemensen, dichtbij en veraf.

   

Op donderdag 5 september 2019 hebben we onze samenkomst volledig gewijd aan dit onderwerp. Hieronder kan je het verslagje lezen.

De bespreking van Laudato Si, encycliek van Paus Franciscus, was gebaseerd op het verslag van het I.P.B.-forum van 25 mei 2019. Stijn Demaré, stafmedewerker “TAU, franciscaanse spiritualiteit vandaag”, gaf er een verhelderend inzicht over de spiritualiteit van het Zonnelied, de insteek van Laudato Si.
Karel Malfliet, stafmedewerker van eco-kerk, sprak er over de hoogdringendheid om ons consumptiegedrag te veranderen.

Het gesprek in onze samenkomst leidde tot het bespreken en opmaken van een checklist, een lijst met items, samengesteld vanuit de groep. Ieder zei wat er al in zijn/haar persoonlijk leven gebeurt op gebied van bewust omgaan met de goederen, ons door God toevertrouwd.

In de volgende bijeenkomst gaan we na wat we nog kunnen verbeteren in de nabije toekomst. Op de facebookpagina van Samen in Vreugde willen we mensen kort informeren en hopelijk inspireren om tot actie over te gaan. Geregeld wordt een concreet doe-puntje gepost.

Het eerste gaat over het kerkelijke kader, de grond van ons bestaan, en de kleine dingen die we gemakkelijk kunnen doen in ons dagelijks leven, nl: hoe consumptie minderen in het huishouden.

Daarna komt ons rijgedrag aan de beurt, ons energieverbruik… kortom, we willen proberen alle terreinen in ons leven te veranderen om onze ecologische voetafdruk te verkleinen.

Het was een boeiende dag, en we zullen er onze handen aan vol hebben.

Lut Hannosset