Pinksterretraite

Verslagje van de pinksterretraite 2017

Van 29 mei tot 1 juni 2017 ging een groep op Pinksterbezinningsdagen. Lut heeft van deze dagen een verslagje gemaakt. Je kan het hieronder lezen. Dank je wel Lut!

Het was een goede en vreugdevolle retraite met als thema: Het verlangen in een mysterie opgenomen te worden. Marijke haalde haar inspiratie uit het boek van Jean Vanier: “Het mysterie van Jezus in het Johannesevangelie”. Een aanrader om te lezen. We begonnen met het alert zijn op: wat gebeurde er in de Goede Geest? Zo ontstond stilaan de leidraad van de retraite. De rode draad werd steeds meer zichtbaar. We kregen onderricht over de werking van de Goede Geest en de kwade geesten die ons willen storen. Helemaal de Ignatiaanse spiritualiteit. We hebben de verbondenheid in de Geest mogen ervaren, door onze verbondenheid met elkaar, met Greet die voor 1 dag gekomen was, met Zr. Johan, die vanuit haar thuis meedeed, en met het gebedsgroepje dat dinsdag samen kwam en bad rond het evangelie dat ook wij die dag hoorden.
Op onze Pinksterretraite hebben we eveneens een “houvastpuntje” gekozen voor de vreugdekrant: “Het einddoel van de schepping en dus ook van ons, is het bruiloftsfeest van het Lam Gods, waarop we allen zijn uitgenodigd.” De gedachte die Lieve het meest aansprak was: ‘Zijn leven is de Heilige plaats van Gods inwoning. Daar ontstaat leven, liefde, vergiffenis en genezing van alle harten. Zijn leven wordt die levensstroom uit het tempelvisioen van Ezechiël (Ez.47,9-11). God wordt in de mens geworden Jezus een tochtgenoot, deelgenoot in onze pelgrimstocht. Hij heeft Zijn tent onder ons opgeslagen.’
Wij zijn de Vader, de Zoon en de H. Geest dankbaar omdat zij het waardig vinden om in ons verblijf te willen houden.
En er is gebed nodig om in die Goede Geest van God te verblijven. Laten we dus bidden voor elkaar.

%d bloggers liken dit: